บริการ

เราจะให้ความช่วยเหลือให้แก่บริษัทการค้าหรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศหรือต่างประเทศเกี่ยวกับโปรแกรมอุปกรณ์กลายเป็นสีเขียวและการวิเคราะห์ความต้องการในอุปกรณ์เพื่อให้โปรแกรมความต้องการครบวงจร

ไส้กรองโฟมควรทำความสะอาด 25 ชั่วโมงต่อครั้งหรือบ่อยมากกว่านี้ถ้ามีฝุ่นละอองจำนวนมาก ไส้กรองโฟมล้างด้วยน้ำมันก๊าดหรือสารผสมทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด หลังจากกดและแห้งก็จะเต็มไปด้วยน้ำมัน น้ำมันส่วนเกินจะถูกบีบแล้วไส้กรองจะพร้อมเพื่อติดตั้ง หากมันพิมพ์ด้วย DON NOT OIL น้ำมันควรจะไม่เพิ่ม