ใบรับรอง

หนังสือมอบอำนาจผู้แทนจำหน่าย
Mitsubishi Heavy Industries (Shanghai) Co., Ltd.ได้มอบหมายบริษัท กรินโมลล์ เครื่องมือพาวเวอร์ จำกัดมาเป็นผ็แทนจำหน่าย และบริษัทเราจะจัดการรับผิดชอบการซื้อขายในตลาดและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เบนซินระบายความร้อนด้วยอากาศแบบ 2 จังหวะ