ระบบหลายเครื่องมือ

ระบบหลายเครื่องมือGreenmall เป็นผู้เชี่ยวชาญของสวนของคุณ คุณสามารถทำงานได้ทั้งหมดในสวนด้วยเครื่องหนึ่ง—การตัดหญ้า, การตัดแต่งกิ่งไม้, การตัดแต่งกิ่งต้นไม้สูง, การเพาะปลูกกับหน่วยเครื่องยนต์ฐานหนึ่ง ทุกสิ่งที่แนบเหล่านี้สามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายมาก และใช้พื้นที่น้อย

ลงข้อความ